ราคา-จองห้องพัก


เช็คอิน เวลา 14.00 น. - เช็คเอ้าท์ เวลา 11.00 น.

1 พ.ย. -14 ธ.ค. 2560
16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2561
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,700 บาท - บาท
15 ธ.ค. -15 ม.ค. 2561
/
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,700 บาท - บาท

1 พ.ย. -14 ธ.ค. 2560
16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2561
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,300 บาท - บาท
15 ธ.ค. -15 ม.ค. 2561
/
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,300 บาท - บาท

1 พ.ย. -14 ธ.ค. 2560
16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2561
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,300 บาท -บาท
15 ธ.ค. -15 ม.ค. 2561
/
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
2,300 บาท - บาท
เตียงเสริม
ไม่รวมอาหารเช้า รวมอาหารเช้า
500 บาท 800 บาท

 

จองห้องพัก
โปรดระบุรายละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ

  • โปรดระบุข้อมูลให้ครบเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
  • เมื่อทางเราได้รับ ข้อมูลแล้วจะทำการเช็คห้องว่าง และทำการติดต่อท่านกลับทันที
  • การชำระเงิน ชำระเมื่อได้รับใบแจ้งและเงือนไขชำระเงินจากรีสอร์ทเท่านั้น
  • กรณีต้องการสอบถามอื่น สามารถระบุในช่องอื่นๆได้ 
  • หรือ สอบถามข้อมูล ได้ที่ 075 810 911 , 081 787  6321